Sateenkaariyhteisöt ry  
 

Tiedotteet

Tällä sivulla julkaistaan yhdistystä koskevat uutiset ja lehdistötiedotteet.

Sateenkaariyhteisöt ry:n tiedote 17.5.2016Kansanedustaja Jaana Pelkonen: Vastuu asenneilmapiiristä on meillä kaikilla.


Sateenkaariyhteisöt ry nimittää vuoden 2016 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkosen.

Sateenkaariyhteisöt ry katsoo, että Pelkosella on mahdollisuuksia edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien hyvinvointia vaikuttamalla myönteisesti ihmisten asenteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistää meneillään olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavia lakialoitteiden etenemistä eduskunnassa tällä vaalikaudella.

Pelkonen ottaa kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä kantaa erityisesti sosiaalisessa mediassa yleiseen asiattomaan käytökseen.

- Vastuu asenneilmapiiristä on meillä kaikilla. Ainoa oikea vaihtoehto on nollatoleranssi. Kaikenlainen nimittely, perättömien juorujen levittäminen ja vihapuhe on yksiselitteisesti tuomittavaa. Peruskäytöstavat tuntuvat unohtuneen monilta erityisesti somekeskusteluissa. Nollatoleranssi lähtee liikkeelle puuttumisesta jokaiseen epäasialliseen keskusteluun ja tilanteeseen. Se vaatii jokaiselta uskallusta toimia ja uskallusta puolustaa toista ihmistä, toteaa Pelkonen.

- Suomessa vähätellään paljon sitä miten vakavalla ja haitallisella suunnalla somekeskustelu toisinaan on. Mielipiteen ilmaisua ei ole kirjoittelu, jonka tarkoituksena on saada ihmiset pelkäämään, ahdistumaan tai suhtautumaan toisia ihmisiä kohtaan vihamielisesti. Oli se sitten homottelua tai mitä tahansa. Joskus tämän takana on liian vähäinen tieto. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä muistuttaa erityisesti myös siitä, kuinka tärkeää on, että ihmiset saavat asiallista tietoa. Samoin kaikkien medioiden käymän yhteiskuntakeskustelun täytyy olla valistunutta eikä pyrkiä lisäämään ennakkoasenteita. Toisaalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät saa olla eriarvoisia valtaväestöön nähden myöskään juridiselta asemaltaan. Jaana Pelkonen on oikea henkilö nostamaan näitä asioita esiin, sanoo Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen.

- Ainuttakaan hyväksyttävää pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei yksikertaisesti ole. Erityisesti lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys. Kyse ei ole omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta, sanoo Pelkonen.

Lähettiläinä ovat toimineet aikaisempina vuosina taiteilija Arja Saijonmaa (2006), rockin monitoimimies Jone Nikula (2007), ulkoministeri Alexander Stubb (2008), piispa Wille Riekkinen (2009), kansanedustaja Minna Sirnö (2010), SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen (2011), laulaja/näyttelijä Olavi Uusivirta (2012), kansanedustaja Lasse Männistö (2013), tennispelaaja Jarkko Nieminen (2014) ja Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko (2015).

Kansainvälisen homo-, trans- ja bifobian vastaisen päivän päämääränä on saada ihmiset käsittämään, että homo-, trans- ja bifobia on häpeällistä, että siihen liittyvät rakenteet on purettava yhteiskunnasta ja että homofobiaa ja transfobiaa vastaan on kamppailtava. Tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä.

Lisätietoa kansainvälisestä homo-, trans- ja bifobian vastaisesta päivästä, homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläästä sekä yhteydenottopyynnöt: Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilään nimittävän Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Vuoden 2016 IDAHOT-päivä (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia) keskittyy mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Sateenkaariyhteisöt ry:n tiedote 17.5.201517.5. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä

Kansanedustaja Annika Saarikko: Vanhemmuutta - ja lapsen oikeutta vanhempiin pitäisi lainsäädännön aina tukea, ei rajoittaa tai määrittää oikeanlaista ja hyvää elämää.


Sateenkaariyhteisöt ry nimittää vuoden 2015 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Annika Saarikon.

Sateenkaariyhteisöt ry katsoo, että Saarikolla on mahdollisuuksia auttaa lisäämään vuoropuhelua ja murtaa ennakkoluuloja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavissa asioissa.

- Toivon, että voisimme yhteiskunnassa edistää ajattelua siitä, että perheiden erilaisuus hyväksyttäisiin ja tunnistettaisiin. Emme voi sulkea silmiämme siltä, että lapsemme ja nuoremme kasvavat hyvin erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Isä, äiti ja kaksi lasta on totta yhä monessa tapauksessa, mutta ei ainut totuus. Vanhemmuutta - ja lapsen oikeutta vanhempiin pitäisi lainsäädännön aina tukea, ei rajoittaa tai määrittää oikeanlaista ja hyvää elämää. Hyvinvoivissa kodeissa, myös samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä kasvaa onnellinen Suomi, toteaa Saarikko.

Saarikko kuvaa ajattelunsa perustuvan jakamattomaan ihmisarvoon, joka ei sisällä mutta-lauseita.

- Hyvä dialogi murtaa ennakkoluuloja. On hyväksyttävä, että vieras ja erilainen pelottaa, oudoksuttaa. Sellaista ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä, että kokee tulevansa kohtuuttomasti tuomituksi omien parisuhdetta, seksuaalisuutta ja kiintymystä koskevien elämänvalintojensa suhteen, sanoo Saarikko.

Saarikko korostaa myös, että muutoksen sillat rakentuvat kyvylle kuunnella toista ja yritykselle ymmärtää.

- Saarikko on toiminut aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointiin liittyvien hankkeiden parissa ja tukenut eduskunnan äänestyksissä näiden vähemmistöjen asemaa parantavia lakiesityksiä. Sateenkaariyhteisöt ry toivoo Saarikon ja muiden hallituspuolueiden edustajien edistävän meneillään olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavien lakialoitteiden etenemistä eduskunnassa myös tällä vaalikaudella, sanoo Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen.

Lähettiläinä ovat toimineet aikaisempina vuosina taiteilija Arja Saijonmaa (2006), rockin monitoimimies Jone Nikula (2007), ulkoministeri Alexander Stubb (2008), piispa Wille Riekkinen (2009), kansanedustaja Minna Sirnö (2010), SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen (2011), laulaja/näyttelijä Olavi Uusivirta (2012), kansanedustaja Lasse Männistö (2013) ja tennispelaaja Jarkko Nieminen (2014).

Kansainvälisen homo-, trans- ja bifobian vastaisen päivän päämääränä on saada ihmiset käsittämään, että homo-, trans- ja bifobia on häpeällistä, että siihen liittyvät rakenteet on purettava yhteiskunnasta ja että homofobiaa ja transfobiaa vastaan on kamppailtava. Tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä.

Lisätietoa kansainvälisestä homo-, trans- ja bifobian vastaisesta päivästä, homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläästä sekä yhteydenottopyynnöt:
Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilään nimittävän Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Vuoden 2015 IDAHOT-päivä (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia) keskittyy sateenkaarinuorten hyvinvointiin: jokaisella on oikeus ilmaista itseään haluamallaan tavalla riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta.

Sateenkaariyhteisöt ry:n tiedote 16.5.201417.5. Kansainvälinen homofobian ja transfobian vastainen päivä

Tennispelaaja Jarkko Nieminen: Välillä mietin, onko toisten rakkaussuhteita kommentoiva ihminen itse rakastanut koskaan.

Sateenkaariyhteisöt ry nimittää vuoden 2014 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi tennispelaaja Jarkko Niemisen.

- En kuulu itse mihinkään vähemmistöön, johon kohdistuisi syrjintää. Olen osa sitä hyväosaisten vähemmistöä, jolla on vastuu puuttua epäkohtiin. Kukin tekee sen tavallaan ja mahdollisuuksiensa mukaan, sanoo Nieminen lauantaina 1705.fi -sivustolla julkaistavassa kannanotossaan.

Sateenkaariyhteisöt ry katsoo, että Suomen huippu-urheilu tarvitsee lisää puolestapuhujia yhdenvertaisuudelle. Tennispelaaja Jarkko Nieminen on ilmaissut kiinnostuksensa toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja halunsa olla mukana homofobian vastaisessa työssä.

- Siihen, että joku ei uskalla ennakkoluulojen ja syrjinnän vuoksi osallistua yhteisölliseen urheiluun, voi jokainen vaikuttaa, sanoo Nieminen.

Sateenkaariyhteisöt ry uskoo, että Niemisen panos yhdenvertaisuutta edistävässä työssä on merkittävä, ja hänellä on mahdollisuuksia rikkoa suomalaisen urheilun piirissä yhä olemassa olevaa vaikenemisen kulttuuria. Urheilumaailmassa yhdenvertaisuus on edistynyt vaivalloisesti ja asiaan puuttuvia on harvassa.

- Perinteisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevassa keskustelussa kriittisiä mielipiteitä esittävät pyrkivät asettumaan vähemmistön yläpuolelle ja ilmaisevat mielipiteensä vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudesta olla sitä mitä ovat. Esimerkiksi transsukupuolisten ihmisten käsitys omasta minuudestaan kyseenalaistetaan, kuten myös seksuaalivähemmistöön kuuluvan oikeus rakastaa samaa sukupuolta olevaa henkilöä, toteaa Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen.

Lähettilään työssä Nieminen ottaa ensimmäisessä kannanotossaan voimakkaasti kantaa rakkauden yhdenvertaisuuden puolesta.

- Välillä mietin, onko toisten rakkaussuhteita kommentoiva ihminen itse rakastanut koskaan. Miten muuten on mahdollista, että vastustaa toisten yhteiseloa, tekee siitä pilaa ja lietsoo ennakkoluuloja, Nieminen pohtii.

- Toisten rakkaus ei ole keneltäkään pois eikä tartu. Onnellisuutta rakkaus lisää. Ja sitä ei voi olla liikaa.

Lähettiläinä ovat toimineet aikaisempina vuosina taiteilija Arja Saijonmaa (2006), rockin monitoimimies Jone Nikula (2007), ulkoministeri Alexander Stubb (2008), Piispa Wille Riekkinen (2009), kansanedustaja Minna Sirnö (2010), SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen (2011), laulaja/näyttelijä Olavi Uusivirta (2012) ja kansanedustaja Lasse Männistö (2013).

Kansainvälisen homofobian ja transfobian vastaisen päivän päämääränä on saada ihmiset käsittämään, että homofobia ja transfobia on häpeällistä, että siihen liittyvät rakenteet on purettava yhteiskunnasta ja että homofobiaa ja transfobiaa vastaan on kamppailtava. Tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian ja transfobian vastaisesta päivästä, homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläästä sekä yhteydenottopyynnöt:
Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilään nimittävän Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Vuoden 2014 IDAHOT-päivä (International Day Against Homophobia and Transphobia) keskittyy ilmaisunvapauteen: jokaisella on oikeus ilmaista itseään haluamallaan tavalla riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta.

Helsingissä Seta, Amnestyn Suomen osasto, Ei vihapuheelle -liike, HeSeta ja Regnbågsankan kampanjoivat Asema-aukiolla klo 11-15. IDAHOT-päivän tapahtumia järjestetään myös Tampereella, Turussa, Lahdessa, Kouvolassa ja Joensuussa. Tampereella järjestetään julkinen muistotilaisuus homofobian ja transfobian uhreille ja Joensuussa hiljainen mielenosoitus.

Sateenkaariyhteisöt ry:n tiedote 17.5.2013

17.5. Kansainvälinen homofobian vastainen päivä Kansanedustaja Lasse Männistö: Tasa-arvo on jakamaton oikeus, joka kuuluu jokaiselle

Sateenkaariyhteisöt ry nimittää vuoden 2013 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi kansanedustaja Lasse Männistön (kok).

Kansanedustaja Lasse Männistö on toiminut näkyvästi yhdenvertaisuuden puolesta. Hän toimi vetäjänä tasa-arvoista avioliittoa koskevan lakialoitteen taustalla toimineessa eduskunnan työryhmässä. Lakiesitystä ryhdyttiin edistämään kansalaisaloitteena eduskunnan lakivaliokunnan hylättyä 76 kansanedustajan allekirjoittaman lakiesityksen.

- Minulle itselleni tasa-arvo on jakamaton oikeus, joka kuuluu ihan jokaiselle. Sen takia tämä työ on niin tärkeää, sanoo Männistö 17. toukokuuta 1705-sivustolla julkaistussa ensimmäisessä lähettilään videotervehdyksessään.

Männistö on ilmaissut toimivansa jatkossakin tasa-arvoisen avioliittolain ja yhdenvertaisuuden puolesta.

- Uskon, että kyse ei ole siitä, että säädetäänkö tasa-arvoinen avioliittolaki. Kyse on siitä, milloin se säädetään, sanoo Männistö.

Männistö vastaanottaa homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilään nimityksensä 17.5. ravintola dtm:ssä (Mannerheimintie 6 B, Helsinki) järjestettävässä 1705-juhlassa klo 23 jälkeen.

- Poliittiset vaikuttajat läpi puoluekentän voisivat ottaa Männistön asenteesta esimerkkiä. Hän on rohkeasti toiminut yhdenvertaisuuden puolesta, vaikka hänen näkemyksiään onkin kyseenalaistettu, sanoo Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen.

Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt: Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Setan ja Sateenkaariyhteisöt ry:n tiedote 16.5.2012

Venäjän homojen ja transihmisten asemaa puidaan Helsingissä
Olavi Uusivirrasta homofobian vastaisen työn lähettiläs

Ulkoministeri Erkki Tuomioja, pietarilainen aktivisti Anna Anisimova ja artisti Olavi Uusivirta puhuvat kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän (IDAHO) yleisötilaisuudessa Helsingissä 16.5. Tilaisuudessa ruoditaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomen lähialueilla, erityisesti Venäjällä. Uusivirta nimetään homofobian vastaisen työn lähettilääksi.

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä", ulkoministeri Tuomioja sanoi.

"Osallistuin maaliskuussa Strasbourgissa Euroopan neuvoston konferenssiin, jossa etsittiin keinoja LHBT-oikeuksien toteuttamiseksi tehokkaammin. Viime kuukausina huomiota on herättänyt mm. Pietarissa hyväksytty laki homoseksuaalisen propagandan levittämisestä. Suomi on muiden EU-maiden kanssa seurannut tilannetta tarkkaan ja ilmaissut huolensa asiasta Venäjän viranomaisille", Tuomioja kertoi.

Pietarin homot, biseksuaalit ja transihmiset pelkäävät rangaistuksia uuden lain vuoksi, joka kieltää "propagandan" homoudesta, lesboudesta ja transsukupuolisuudesta alaikäisille.

"Laki on osa johtavan puolueen politiikkaa, jolla kielletään kaikki kansalaistoiminta", Anna Anisimova ComingOut -järjestöstä totesi.

"Venäjä hyväksyi vuonna 2010 Euroopan neuvoston yksimielisen suosituksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän vastustamisesta. Hyväksyessään sensuurilait Venäjä toimii päinvastoin", Setan pääsihteeri Aija Salo sanoi.

Muusikko ja näyttelijä Olavi Uusivirta nimitetään tilaisuudessa vuoden 2012 homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi.

"Suomi on aina suvainnut gallupeissa, juhlapuheissa, tilastoissa ja laatulehtien feature-jutuissa. Katutason todellisuus on liian usein toisenlainen. Suurin haasteemme onkin tuoda näkyväksi ja asettaa kyseenalaiseen valoon se asenteisiin piilotettu ennakkoluuloisuuden aave, joka elää rivien väleissä, katseissa ja äänenpainoissa. Suvaitsevaisen Suomen tehtävänä on nyt myös olla suvaitsematta itäisen naapurimme kestämätöntä ihmisoikeuksien alasajoa", Uusivirta sanoi.

Setan kattojärjestö ILGA-Europe julkisti 15.5. vertailun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta 49 maassa. Suomi on vertailussa sijalla 12. Venäjä on Moldovan kanssa jaetulla viimeisellä sijalla. Parhaiten oikeudet toteutuvat Iso-Britanniassa, Saksassa ja Espanjassa.


Lisätiedot:

Aija Salo,
pääsihteeri Seta ry
p. 050 309 8108
paasihteeri@seta.fi (myös Anna Anisimovan haastattelupyynnöt)

Mikko Kivinen
puheenjohtaja Sateenkaariyhteisöt ry
p. 045 110 4501
mikko.kivinen@sateenkaariyhteisot.fi (myös Olavi Uusivirran haastattelupyynnöt)


ILGA-Europen vuosiraportti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta eri Euroopan maissa vuonna 2011: http://www.ilga-europe.org/home/publications/annual_review/2011

ILGA-Europen kartta ja vertailutaulukko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta Euroopan maissa: http://www.ilga-europe.org/media_library/ilga_europe/publications/reports_and_other_publications/rainbow_map_and_index_2012

Kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHO) on vietetty vuodesta 2005 alkaen. Päivää vietetään yleensä 17.5. sen kunniaksi, että Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden psykiatristen sairauksien luokituksesta 17. toukokuuta 1990. Suomessa tilaisuus järjestetään tänä vuonna 16.5., koska 17.5. on helatorstai.http://www.1705.fi/
http://www.homofobia.fi/
http://www.dayagainsthomophobia.org/

Sateenkaariyhteisöt ry edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä ja yhteydenpitoa ylläpitämällä verkkosivustoja ja järjestämällä tapahtumia. Sateenkaariyhteisöt ry nimeää vuosittain homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilään. Edellinen lähettiläs (2011) oli Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n puheenjohtaja Timo Laitinen.

Seta ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa riippumatta henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

ComingOut on Pietarissa toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestö, joka on kampanjoinut marraskuusta 2011 alkaen "homopropagandalakia" vastaan Venäjällä ja kansainvälisesti. ComingOut on yksi muutamasta virallisesti rekisteröidystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöstä Venäjällä.

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen (17.5.2011)

Tiedote 16.5.2011
Julkaisuvapaa 17.5.2011 klo 00.00

17.5. Kansainvälinen homofobian vastainen päivä
HOMOFOBIAN VASTAISEN TYÖN HYVÄN TAHDON LÄHETTILÄÄKSI SLU:N PUHEENJOHTAJA TIMO LAITINEN

Sateenkaariyhteisöt ry nimittää vuoden 2011 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) puheenjohtajan Timo Laitisen. Laitinen vetoaa urheilu- ja liikuntakansaan, että homottelu saataisiin aikuisten esimerkillä loppumaan urheilukentillä ja katsomoissa.

SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen näkee liikunnan ja urheilun perusoikeutena, jonka vuoksi SLU ja koko suomalainen liikuntayhteisö on sitoutunut kaikenlaisen syrjinnän kitkemiseen. Hänen mukaansa erityinen vastuu etenkin nuorten kohdalla suvaitsevaisuuden lisäämisessä ja moninaisuuden edistämisessä on paitsi kodeilla, mutta urheilussa myös valmentajilla ja joukkueenjohtajilla.

- "He osaavat ehkäpä jopa herkässä iässä oleville nuorille kertoa, että heidän homoseksuaalisesti suuntautuneet kaverinsa ovat ihan samanlaisia nuoria tyttöjä ja poikia kun kaikki muutkin. On turvallista tulla urheilemaan. Ei tarvitse pelätä kiusaamista, nimittelyä tai syrjintää, ja vastaavasti kaikki ymmärtävät, että tämä on yhteinen juttu ja liikunta on iloinen asia - seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta", sanoo Laitinen.

Yhden erityisen asian eteen Laitinen lupaa tehdä töitä. "Vuosikymmenten varrella olemme päässeet eroon tai ainakin selvästi vähemmälle vammaisuuteen tai etniseen taustaan liittyvillä nimittelyllä. Nyt on korkea aika päästä myöskin liikunnassa ja urheilussa pois homottelusta", sanoo Laitinen. Hän lisää, että "me aikuiset näytämme siinä esimerkkiä. Niin kauan kuin me homottelemme urheilukentillä tai katsomoissa, niin kauan myös meidän lapset, tulevat sukupolvet tekevät niin". Hän vetoaa kaikkiin sen puolesta, että tämä halveksittava tapa saataisiin kitkettyä pois.

Timo Laitinen on osoittanut urheilun piirissä poikkeuksellisen suurta avarakatseisuutta ja halua nostaa yhdenvertaisuusasiat esiin. Laitisella ja SLU:lla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa laajasti urheilu- ja liikuntakentän asenteisiin.

Urheilun ja etenkin niin sanottujen miehisten joukkuelajien piirissä esiintyvä syrjintä on erityisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Tilaisuudessa nimitetään homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs ja käytetään homofobia-aiheeseen liittyviä puheenvuoroja.
Sateenkaariyhteisöt ry järjestää tilaisuuden Kirjasto 10: ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki) tiistaina 17.5. klo 17.00 - 19.30. Yhteistyössä tilaisuudessa ovat mm. Seta ry ja Amnesty Internationalin HLBTI-ryhmä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt: Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Homoseksuaalisuus vaiettu asia urheilussa (15.5.2011)

Tiedote 15.5.2011
Julkaisuvapaa heti

17.5. Kansainvälinen homofobian vastainen päivä
HOMOSEKSUAALISUUS VAIETTU ASIA URHEILUSSA

Urheilun ja etenkin niin sanottujen miehisten joukkuelajien piirissä heterosta poikkeava seksuaalinen suuntautuminen on vaiettu teema. Esimerkiksi jääkiekkopelaajan homoseksuaalisuus on puheissa korkeintaan vitsin arvoinen asia, ja vastustajajoukkueen pelaajan homottelu yleisöstä on yleinen tapa. Silti kiekkokaukaloissakin pelaa homoja - jotka pitävät suuntautumisensa visusti omana tietonaan.

Valmentajilla olisi usein mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin. Etenkin huippu-urheilussa valmentajan merkitys on urheilijalle suuri. Tapio Korjus olympiakomitean Huippu-urheilun muutos -projektista sanoo, että "homoseksuaalisuus on urheilun piirissä liian vähän käsitelty asia, eikä valmentajilla ole hyvää tuntemusta homoseksuaalisuudesta inhimillisenä ominaisuutena". "Valmennuksessa tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys ihmisenä kehittymisestä ja kasvusta. Ilman sitä ei urheilussa maailman huipulle pääse", toteaa Korjus.

Urheilun ja etenkin niin sanottujen miehisten joukkuelajien piirissä esiintyvä syrjintä on erityisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Tilaisuudessa nimitetään homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs ja käytetään homofobia-aiheeseen liittyviä puheenvuoroja.

Tiistain 1705-tilaisuudessa puhuva Korjus vakuuttaa, että "urheilussa jokainen on yhtä tärkeä. Urheilu on suuri kasvutarina jokaiselle mukana olevalle. Se on urheilun hienoin piirre. Seksuaalivähemmistöön kuuluva kasvaa urheilussa, urheiluryhmässä - samoin ryhmä kasvaa erilaisten persoonien ominaisuuksien kautta. Seksuaalivähemmistöön kuuluva on rikkaus ryhmässä tai joukkueessa", sanoo Korjus. Hän jatkaa, että "Valmennustyössä pitää kiinnittää enemmän huomiota moninaisuuden kohtaamiseen".

Seksuaalisen suuntautumisen kohtaamiseen liittyvä ongelma on olemassa junnutoiminnasta huipulle asti. Trans-ihmisen kohdalla tilanne on vieläkin mutkikkaampi. Esimerkiksi jääkiekon SM-liigatasolla kuvaavaa on se, että johtohenkilöt vaikenevat suhtautumisestaan kiekkoilijan mahdolliseen kaapistatuloon. Muissakin lajeissa tilanne on samansuuntainen.

Sateenkaariyhteisöt ry järjestää tilaisuuden yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n kanssa Kirjasto 10:ssä tiistaina 17.5. klo 17.00 - 19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kiviseltä
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 20 vuotta sitten - Suomessa ja Euroopan parlamentissa vietetään merkkipäivää näyttävästi. (17.5.2010)

Lehdistötiedote 17.5.2010

TÄNÄÄN 17.5. ON KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ
WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 20 vuotta sitten - Suomessa ja Euroopan parlamentissa vietetään merkkipäivää näyttävästi.

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs nimitetään vuosittain homofobian vastaisessa 1705-tilaisuudessa, jonka Sateenkaariyhteisöt ry tänä vuonna järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi nimitettävä kansanedustaja Minna Sirnö antaa tervehdyksensä tilaisuudessa. Hän osallistuu myös 1705-tilaisuuden päätteeksi homofobian vastaiseen sateenkaari-ilmapallotempaukseen yhdessä vuoden 2007 hyvän tahdon lähettilään Jone Nikulan kanssa.

1705-tilaisuuden lopuksi klo 19.30 päästetään irti satoja homofobian vastaisin viestein varustettuja ilmapalloja Kiasman aukiolta. Sateenkaariyhteisöt ry, Amnestyn HLBTI-ryhmä ja Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry kutsuvat tempauksen järjestäjinä kaikkia osallistumaan homofobian vastaisten ajatusten lähettämiseen ilmaan. Ilmapallojen lähettäminen on osa kansainvälistä RainbowFlash-tempausta.

Nyt kuudetta kertaa vietettävän kansainvälisen homofobian vastaisen päivän päivämääräksi valittiin 17. toukokuuta, koska YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 17.5.1990. Tapahtumasta on nyt kulunut 20 vuotta. Muun muassa Euroopan parlamentti tunnustaa kansainvälinen homofobian vastaisen päivän virallisesti ja huomioi päivän teemaan liittyviä aiheita monin eri tavoin. Lisätietoa Euroopan parlamentin LGBT-intergroupin verkkosivuilta www.lgbt-ep.eu

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Sateenkaariyhteisöt ry

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta. Yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Mikko Kivinen
puheenjohtaja
Sateenkaariyhteisöt ry

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi kansanedustaja Minna Sirnö (17.5.2010)

Julkaisuvapaa 17.5.2010 KLO 00.00

HOMOFOBIAN VASTAISEN TYÖN HYVÄN TAHDON LÄHETTILÄÄKSI KANSANEDUSTAJA MINNA SIRNÖ
"Monen nuoren itsetunto murskautuu homofobian seurauksena vielä tänäkin päivänä Suomessa"

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs nimitetään vuosittain homofobian vastaisessa 1705-tilaisuudessa, jonka Sateenkaariyhteisöt ry tänä vuonna järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Minna Sirnö on osoittanut sanoillaan ja teoillaan olevansa aidosti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asian aktiivinen puolestapuhuja. Hän on toiminut monissa näiden vähemmistöjen oikeuksien puolesta toimivissa järjestöissä ja eduskunnan ryhmissä, esimerkiksi Hiv-säätiössä. Hän toimi myös aktiivisesti gambialaisen homon, "Jawaran" tapauksessa. Tämän vuoksi Sateenkaariyhteisöt ry nimittää Sirnön homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi vuodeksi 2010.

"Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttämme. Siksi onkin hälyttävää, kuinka monen nuoren itsetunto murskautuu homofobian seurauksena vielä tänäkin päivänä Suomessa", toteaa Minna Sirnö. Hän muistuttaa, että "kodin ja kavereiden lisäksi koulut ja opettajat ovat avainasemassa siinä, miten nuori kokee tulevansa hyväksytyksi itsenään".

Sirnö ottaa esiin myös koulumaailman ympärillä vellovan keskustelun. "Parhaillaan käydään kouluopetuksen suhteen isoa vääntöä siitä, kuinka paljon kouluissamme jatkossa opetetaan taito- ja tietoaineita. Vähintään yhtä tärkeätä olisi käydä keskustelua siitä, miten opetuksen sisältöjä ja kouluja oppimisympäristöinä on muutettava, jotta nuori saa kaiken tarvitsemansa tuen kasvuunsa myös seksuaalisena olentona", sanoo Sirnö.

Lähettiläs on paikalla tapahtumassa ja antaa oman tervehdyksensä. Haastatteluita on mahdollisuus toteuttaa paikan päällä tai etukäteen.


Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Sateenkaariyhteisöt ry
Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta. Yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Mikko Kivinen
puheenjohtaja
Sateenkaariyhteisöt ry

Homofobian vastaiset sateenkaari-ilmapallot - Tempaus yhdenvertaisuuden puolesta pääpostitalolla klo 19.30 (14.5.2010)

Lehdistötiedote 14.5.2010

HOMOFOBIAN VASTAISET SATEENKAARI-ILMAPALLOT
Tempaus yhdenvertaisuuden puolesta pääpostitalolla klo 19.30

Sateenkaariyhteisöt ry, Amnestyn HLBTI-ryhmä ja Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry. kutsuvat kaikkia osallistumaan homofobian vastaisten ajatusten lähettämiseen ilmaan.

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Sateenkaariyhteisöt ry järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n kanssa Kirjasto 10:ssä homofobian vastaisen 1705-tilaisuuden maanantaina 17. toukokuuta klo 17.00 - 19.30. Tänä vuonna tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota koulumaailmassa esiintyvään seksuaalivähemmistöjen syrjintään.

Tapahtuman päättyessä päästetään irti satoja ilmapalloja sateenkaaren väreissä, jotka sisältävät homofobian vastaisia viestejä. Ilmapallotempaus liittyy kansainväliseen 'RainbowFlash' -tempaukseen. Kansainväliset infosivut ovat osoitteessa www.rainbowflash.info

- tule Helsingin pääpostitalolle, Kirjasto 10, 1705-tapahtumaan klo 17.00 alkaen.
- ilmapalloja jaetaan ja päästetään taivaalle tapahtuman päättyessä Kiasman aukiolla, klo 19.30
- kiinnitä paperille kirjoittamasi homofobian vastainen viesti ilmapallon naruun
- halukkaat voivat kertoa videolle homofobian vastaisen viestinsä, videot julkaistaan tapahtuman sivuilla, ranneliike.netissä ja Facebookissa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Homofobia kouluissa, homottelu haitallisimpia kiusaamisen muotoja (12.5.2010)

Lehdistötiedote 12.5.2010

17.5. Kansainvälinen homofobian vastainen päivä
HOMOFOBIA KOULUISSA, HOMOTTELU HAITALLISIMPIA KIUSAAMISEN MUOTOJA

Seksuaaliseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää esiintyy monessa muodossa alakoulusta lähtien. Homofobisesta häirinnästä kärsivät Setan varapuheenjohtaja Elina Laavin mukaan niin oppilaat kuin opettajat, suuntautumisesta riippumatta. Siihen syyllistyvät paitsi muut oppilaat, myös aikuiset.

Koulumaailmassa esiintyvä syrjintä on erityisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Sateenkaariyhteisöt ry järjestää tilaisuuden yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n kanssa Kirjasto 10:ssä maanantaina 17.5. klo 17.00 - 19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Niin kutsuttu "homottelu" on seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän syrjinnän näkyvimpiä muotoja. Pilkalliseen sävyyn homoksi nimitteleminen sattuu erityisesti sellaiseen nuoreen, joka on huomannut itsellään olevan homoseksuaalisia tunteita. Se heikentää mahdollisuuksia saada kasvaa rauhassa omaksi itsekseen ilman ulkopuolelta syötettyä arvottamista. Syrjintä vaikuttaa erityisen haitallisesti, kun se kohdistuu itseään vielä etsivään ja omaa paikkaansa hakevaan nuoreen. Toiseksi, seksuaalisen suuntautumisen käyttäminen pilkan aiheena kohdistuu kokonaiseen ihmisryhmään ja huonontaa yleistä asenneilmapiiriä seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

1705-tilaisuuden keskustelupaneeliin osallistuvan koulutussuunnittelija Ville Ylikahrin mukaan "opettajien koulutuksessa pitää käsitellä myös sitä, että kaikki oppilaat eivät ole heteroseksuaaleja. Opettajilla tulee olla nollatoleranssi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan kiusaamiseen, kuten muuhunkin kiusaamiseen."

Sateenkaariyhteisöt ry:n mielestä opetussuunnitelmissa ja -materiaaleissa on merkittäviä puutteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevien teemojen suhteen. Seta muistuttaa myös kannanotossaan, että lakisääteinen viranomaisten yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite käsittää myös seksuaalisen suuntautumisen.

Tutkija Jukka Lehtosen mukaan "oppilaitosten ja kasvatusinstituutioiden (myös peruskoulujen ja päiväkotien) tulisi tehdä sekä toiminnallinen tasa-arvo- että yhdenvertaisuussuunnitelma, joilla pyrittäisin muun muassa ehkäisemään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää syrjintää, kiusaamista, nimittelyä ja häirintää sekä luomaan heteronormatiivisuutta purkavia tapoja opettaa ja olla lapsi, nuori ja aikuinen. Nykylain mukaan toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tulee tehdä tasaa-arvosuunnitelma. Useat oppilaitokset jättävät noudattamatta lakia. Suunnitelmien teosta, seurannasta ja tekemättä jättämisen rankaisemisesta tulee säätää lailla."


Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun Sateenkaariyhteisöt ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisöllisyyttä, keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota ja välittää informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä kaikin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden ja sukupuolensa kokevien keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Sateenkaariyhteisöt ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi piispa Wille Riekkinen (17.5.2009)

Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi piispa Wille Riekkinen
"Jähmeydellä ja harkitsemattomalla kielenkäytöllä aiheutetaan paljon mielipahaa ja synnytetään epätoivoa"

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs nimitetään vuosittain homofobian vastaisessa 1705-tilaisuudessa, jonka ranneliike ry tänä vuonna järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n ja Helsingin seudun Seta ry:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Piispa Wille Riekkisen julkisesti avoin ja myönteinen asenne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan osoittaa, että ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat hänelle tärkeitä asioita. Vuosien varrella hän ei ole arkaillut ottaa esiin seksuaalivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä. Hän on esimerkiksi puhunut julkisuudessa omasta homokammostaan ja sen käsittelemisestä sekä puolustanut ihmisten oikeutta olla oma itsensä.

Piispa Wille Riekkisen nimitys vuoden 2009 homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi mahdollistaa uudenlaisen alun suvaitsevaisuuden edistämiselle kirkon ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välillä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden tietä on jo hyvän matkaa kuljettu oikeaan suuntaan, mutta pitkä matka on vielä edessä. Piispa Wille Riekkinen kuvaa nykytilannetta sanomalla, että "yhteiskunnan päätöksenteossa onkin jo osattu ja uskallettu osoittaa suuntaa tulevalle muun muassa parisuhdelain ja syrjintäkieltojen muodossa. Kirkossa kaikki tapahtuu näissä asioissa paljon hitaammin ja tunneperäisemmin. Pelko ja epävarmuus saavat siunaavat kädet niin helposti jäihin. Omien jäsenten oikeuksista käydään keskustelua, jossa harvoin kuullaan asianomaisia itseään. Jähmeydellä ja harkitsemattomalla kielenkäytöllä aiheutetaan paljon mielipahaa ja synnytetään epätoivoa".

Lähettiläs ei ole paikalla tapahtumassa ulkomaanmatkansa vuoksi, mutta hänen kanssaan voidaan järjestää haastatteluja matkan jälkeen. Lähettiläs on lähettänyt tapahtumaa varten puhelintervehdyksen, joka on kaikkien medioiden käytettävissä ja ladattavissa www.1705.fi -sivustolla 17.5.2009 klo 00.01 lähtien.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

ranneliike ry

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Ranneliike ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Mikko Kivinen
puheenjohtaja
ranneliike ry

Alexander Stubb:seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikkaan (15.5.2009)

Lehdistötiedote 15.5.2009

Ulkoministeri Alexander Stubb: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet mukaan ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikkaan

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat tänä vuonna esillä ulkoministeriön kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa. Vuoden 2008 homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilään Alexander Stubbin mielestä on myös oleellista lisätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja viharikoksien seurantaa Suomessa.

Ulkoministeri Alexander Stubb muistuttaa, että "yleismaailmalliset ihmisoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti jokaiselle ihmiselle. Tätä ei rajoita seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen". Stubbin mukaan eräät maat kiistävät edelleen, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva eriarvoinen kohtelu olisi syrjintää tai ihmisoikeusloukkaus, ja pyrkivät estämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävien järjestöjen osallistumisen kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, toimintaan.

Homoseksuaalisuus määritellään eri puolilla maailmaa yli 80 maassa rikokseksi. Seitsemässä maassa henkilön homoseksuaalisuus on perusteena kuolemantuomion langettamiselle. Joissakin maissa puolestaan laki estää sukupuolen korjaamisen.

Tänä vuonna eduskunnalle annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa ulkoministeriö linjaa, että yksi painopiste Suomen kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäminen.

Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä jää usein muun syrjinnän varjoon. Stubbin mielestä onkin oleellista lisätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja viharikoksien seurantaa, jotta ongelmiin voidaan tarpeellisella tavalla puuttua.

Alexander Stubb ottaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset artikkelissaan homofobian vastaisen 1705-tapahtuman kotisivulla www.1705.fi.

17.5. vietettävän kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n ja Helsingin seudun Seta ry:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä homofobian vastaisen 1705-tilaisuuden sunnuntaina 17. toukokuuta klo 12.00 - 17.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Homofobian vastaista päivää tukevat mm. Euroopan parlamentti ja komissio. Teemapäivä nimettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

ranneliike ry

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Internetin viharyhmien määrä lisääntynyt viime aikoina.
Suomen lainsäädäntö ei tunnista seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia. (12.5.2009)

Lehdistötiedote 12.5.2009

Internetin viharyhmien määrä lisääntynyt viime aikoina
Suomen lainsäädäntö ei tunnista seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat viharikokset ovat keskeisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Tilaisuuden yhtenä puhujana on sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, jonka mukaan pitäisi keskustella, tulisiko viharikollisuus ottaa lainsäädännössä huomioon omana lajinaan.

Suuri osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohtaamasta homofobiasta on huomaamatonta, paitsi homofobian kohteelle. Se voi olla selän takana puhumista, kiusantekoa tai vaikkapa perusteeton irtisanominen. On myös näkyvämpää syrjintää, joka on suunnattu kokonaista ihmisryhmää kohtaan. Tällaista esiintyy niin tosielämässä kuin Internetin yhteisöissäkin.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia ei kuitenkaan suomalaisessa lainsäädännössä tunnisteta.

Viharikokset vahvistavat ennakkoluuloja, pelkoa ja vihamielisyyttä eri ihmisryhmien välillä. Internetin myötä viharikokset ovat huomattavasti yleistyneet ja verkkoon on syntynyt erityisiä viharyhmiä. Ns. vihapuherikollisuus on globalisoitunut. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan "onkin aika miettiä, olisiko myös Suomen lainsäädännössä tunnistettava viharikollisuus omana lajinaan. Nykyisin lainsäädäntömme ei sitä tunnista eikä ilmiön laajuutta systemaattisesti seurata, ainoastaan rasististen rikosten osalta seuranta on jo olemassa."

"Huolestuttavaa on se julkinen keskustelu, joka sallii toisten ihmisten eriarvoisen kohtelun esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Homokulttuuri ei saa tämän päivän Suomessa olla vain selviytymisen kulttuuria, jossa uhkana on pelko syrjinnästä, vaan sen on oltava osa tasa-arvoisen ja perusoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kulttuuria", kansliapäällikkö jatkaa.

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n ja Helsingin seudun Seta ry:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä homofobian vastaisen 1705-tilaisuuden sunnuntaina 17. toukokuuta klo 12.00 - 17.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Homofobian vastaista päivää tukevat mm. Euroopan parlamentti ja komissio.
Teemapäivä nimettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

ranneliike ry

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Ranneliike ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5. (5.5.2009)

KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5.
1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Helsingin pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki)

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia.

Ranneliike ry järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n ja Helsingin seudun Seta ry:n kanssa Kirjasto 10:ssä homofobian vastaisen 1705-tilaisuuden sunnuntaina 17. toukokuuta klo 12.00 - 17.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville tarkoitetussa HeSetan järjestämässä "Jalat alle vai jauhot suuhun" -työpajassa annetaan turvallisuustietoutta epämiellyttävien tai uhkaavien tilanteiden varalle.

Kello 15 alkavassa puheosuudessa nimitetään homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs, joka toimii myös homofobian vastaisen "Onko sulla oikeus...?" -kampanjan suojelijana. Lähettiläs nimitetään tänä vuonna neljättä kertaa. Aiempina vuosina lähettiläänä ovat toimineet taiteilija Arja Saijonmaa, toimittaja Jone Nikula ja ulkoministeri Alexander Stubb.

Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät mm. toimittaja Johanna Korhonen ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Tilaisuuden päätteeksi Seta ry järjestää EU-vaalipaneelin, jonka kärjessä aiheina viharikokset ja kokoontumisvapaus.

1705-tilaisuuden jälkeen Amnesty järjestää mielenosoituksen, jossa osoitetaan tukea Latvian Riiassa järjestettävälle Baltian pride-tapahtumalle ja nostetaan esiin viharikokset.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen tarkoitettuja verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net. Ranneliike ry ylläpitää myös yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyviä sivustoja www.homofobia.fi ja www.1705.fi.

Suomen suuret kaupungit eivät allekirjoita syrjinnän vastaista vetoomusta (17.5.2008)

KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5.
Suomen suuret kaupungit eivät allekirjoita syrjinnän vastaista vetoomusta
1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki)

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005. Ranneliike ry järjestää Helsingin pääpostitalon Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G, Helsinki) homofobian vastaisen 1705-tapahtuman lauantaina 17. toukokuuta klo 14.00 - 16.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

ILGA-Europe eli International Lesbian and Gay Association käynnisti kampanjan, jolla haluttiin edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokoontumis- ja mielipiteenvapautta. Euroopankin alueella, erityisesti entisen itäblokin alueella viranomaiset ovat kieltäneet homojärjestöjen pride-marssit ja monissa maissa näiden marssien kimppuun on hyökätty. Viimeksi tällainen tapahtuma nähtiin Moldovassa 11. toukokuuta.

ILGA-Europe lähetti vuosi sitten suurten kaupunkien pormestareille ympäri Eurooppaa vetoomuksen, johon pyydettiin tukea allekirjoituksella. Suomalaisia kaupunkeja mukana oli kuusi; Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Vetoomuksessa esitetään huoli siitä, että kansainvälisistä vastalauseista huolimatta monien maiden paikalliset viranomaiset ja kaupunkien pormestarit jatkavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintää ja kieltävät tai rajoittavat kokoontumis- ja mielipiteenvapautta.

Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan pormestarit ovat allekirjoittaneet vetoomuksen. Sen sijaan Suomessa ei katsota tällaista homo- ja lesboväestön tukea tarpeelliseksi. Yksikään suomalaiskaupungeista ei ole liittynyt vetoomukseen allekirjoituksellaan. Helsingin ja Turun pormestareita on tämän vuoden alkupuolella muistutettu tästä vetoomuksesta, mutta se ei ole vaikuttanut asiaan.

Allekirjoituksia on tullut pohjoismaiden pääkaupunkien lisäksi laajasti ympäri Eurooppaa seuraavista kaupungeista: Pariisi, Nikosia, Amsterdam, Winterthur (Sveitsi), Lontoo, Köln, Barcelona, Venetsia, Wien, Bologna, Manchester, Budapest, Ljubljana, Zürich, Berliini, Dublin, Luxemburg ja lisäksi allekirjoitus on tullut Romaniasta. Vain Euroopan reuna-alueet ja homofobiset entiset itäblokin maat eivät ole ottaneet asiaan kantaa.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen.

1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä

KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5.
1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki)

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005. Ranneliike ry järjestää Helsingin pääpostitalon Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G, Helsinki) homofobian vastaisen 1705-tapahtuman lauantaina 17. toukokuuta klo 14.00 - 16.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tapahtumassa nimitetään homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs, joka toimii myös homofobian vastaisen "Onko sulla oikeus...?" -kampanjan suojelijana. Vuonna 2007 lähettilääksi valittu Jone Nikula on paikalla luovuttamassa tehtävän seuraajalleen ja puhumassa homofobiasta heteromiehen näkökulmasta.

Puheosuuksissa on esillä myös homofobia ja tasa-arvo armeijassa, samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen siunaaminen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamat ihmisoikeusrikkomukset. Paikalla ovat mm. Hakunilan kirkkoherra Reijo Liimatainen, Varusmiesliiton puheenjohtaja Miikka Putto, Amnestyn HLBTI-ryhmän puheenjohtaja Krister Karttunen ja SETA ry:n puheenjohtaja Juha Jokela.

Tilaisuudessa järjestetään myös keskustelupaneeli. Sen aiheena on sateenkaariperheiden kohtaama homofobia. Puheenjohtajana ja alustajana toimii Setan pääsihteeri Johanna Pakkanen.

Tilaisuuden juontaa Manne Maalismaa. Musiikillisista välipaloista vastaa kaksikko Eeva ja Liisa Jäntti.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen.

Ulkoministeri Alexander Stubb homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs (15.5.2008)

JULKAISUVAPAA 17.5.2008

HOMOFOBIAN VASTAISEN TYÖN HYVÄN TAHDON LÄHETTILÄÄKSI ULKOMINISTERI ALEXANDER STUBB
1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki) Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.2008

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005. Ranneliike ry järjestää 1705-nimisen tilaisuuden Helsingin Kirjasto 10:ssä lauantaina 17.5. kello 14 alkaen.

Vuoden 2008 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi on kutsuttu ulkoministeri Alexander Stubb. Ranneliike ry katsoo, että hänellä on erinomaiset mahdollisuudet oman työnsä kautta vaikuttaa myönteisesti ihmisten asenteisiin ja näin vähentää homofobiaa.

Europarlamentaarikkona ollessaan hän toimi seksuaalitasa-arvoverkoston eli GLBT (Gay, Lesbian, Bi and Transsexual) Intergropin varapuheenjohtajana. Tehtävässään hän nosti aktiivisesti esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintään ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja teki työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien puolesta.

Ulkoministeri Alexander Stubb sanoo, että "on tärkeää, että ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seksuaalivähemmistöjen puolustaminen on ihmisoikeustaistelua. Tavoitteena on taistella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa fyysistä, henkistä ja symbolista väkivaltaa vastaan."

"Homofobiasta päästään eroon vain koulutuksella, valistuksella ja rehellisellä keskustelulla. Periaatteessa ja paperilla asiat ovat monessa maassa kunnossa, mutta arkipäivän todellisuus todistaa toisin. Monet syrjinnän muodot elävät enemmän tai vähemmän piilossa yhteiskunnassamme. Ennakkoluuloja ei voiteta päivässä. Näin kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä jokaisen on hyvä katsoa peiliin", toteaa Stubb.

Homofobian vastaisen työn suojelija, Hyvän tahdon lähettiläs, nimitetään vuodeksi kerrallaan 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä. Hänen päätehtävänsä on pyrkiä omien asenteidensa ja tekojensa kautta vähentämään suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamaa syrjintää ja eriarvoisuutta, joka ilmenee homofobiana. Hän pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan myönteisesti ihmisten asenteisiin oman työnsä ja yhteiskunnallisen asemansa kautta. Vuonna 2008 lähettilään tehtävänä on toimia myös "Onko sulla oikeus...?" -kampanjan suojelijana.

Vuonna 2006 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi valittiin laulaja Arja Saijonmaa ja vuonna 2007 toimittaja Jone Nikula.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen.

1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki), Jone Nikulan kolumni (12.5.2008)

KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5. 1705-tilaisuus Kirjasto 10:ssä (Pääpostitalo, Elielinaukio 2 G, Helsinki) Jone Nikulan kolumni

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005. Ranneliike ry järjestää 1705-nimisen tilaisuuden Helsingin Kirjasto 10:ssä lauantaina 17.5. kello 14 alkaen.

Helsingin pääpostitalon Kirjasto 10:ssä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa nimitetään homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs. Hän toimii myös homofobian vastaisen "Onko sulla oikeus...?" -kampanjan suojelijana. Keskustelupaneelissa on aiheena sateenkaariperheiden kohtaama homofobia. Tilaisuuden juontaa Manne Maalismaa. Musiikillisista välipaloista vastaa kaksikko Eeva ja Liisa.

"Onko sulla oikeus...?" -kampanja

Onko sulla oikeus...? -kampanja herättää miettimään, miksi ei-heteroilla ei läheskään aina ole oikeutta samoihin asioihin, mihin heteroseksuaaleilla on. Kampanjaa varten on tehty www.homofobia.fi -Internet-sivusto, jossa on ytimekäs ja kansantajuinen tietopaketti homofobiasta, seksuaalivähemmistöistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Ihmisiä herätetään ajattelemaan ja ohjaamaan tiedon lähteelle nettiin mm. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä käynnistyvällä korttikampanjalla.

Homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs

1705-tilaisuudessa nimitetään homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs. Vuonna 2006 lähettilääksi valittiin taiteilija Arja Saijonmaa ja vuonna 2007 rockin monitoimimies Jone Nikula. Lähettilääksi nimetään henkilö, joka on toimillaan ja sanomisillaan edistänyt ihmisten yhdenvertaisuutta.

Vuonna 2007 homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi valitun Jone Nikulan pyytämiseen vaikutti vahvasti se, ettei tämä pelkää sanoa mitä ajattelee ja hän puolustaa erilaisia ihmisiä omilla puheillaan. Jone on kiinnittänyt huomiota kaapista ulostulemiseen meikäläisessä yhteiskunnassa vaadittavaan rohkeuteen. Häntä pidetään suorapuheisena "äijänä", joka pystyy kommunikoimaan myös muiden "äijien" kanssa.

Jone Nikula kirjoittaa maanantaina 12. toukokuuta 2008 julkaistussa kolumnissaan reaktioista, joita hänen nimityksensä aiheutti vuosi sitten. Hän myös pohtii, että "samaan aikaan, kun hyvinvointiyhteiskunnan tilaa punnitaan tilastoilla ja mitataan rahassa, itse hyvinvoivan yhteiskunnan selkäranka, suvaitsevaisuus, ennakkoluulottomuus ja yksilönvapauksien kunnioittaminen tuntuu unohtuneen. Ja ikävintä siinä ei ole se, että se olisi hallituksen ja poliitikkojen vika. Ikävintä siinä on se, että se on meidän kaikkien vika. Rahaa ja resursseja aineellisten tarpeiden tyydyttämiseen jakavat poliitikot ja viranomaiset, mutta henkinen rikkaus on kaikkien kansalaisten omaisuutta ja jokaisen jaettavissa, jos vain siviilirohkeutta riittää". Loppukaneettinaan Nikula toteaa, että "minusta oli oikein mukavaa edustaa homofobian vastaisena lähettiläänä vuosi. On vain helvetinmoinen häpeä, että tällaisia titteleitä tänä maailman aikana enää tarvitaan".

Jone Nikulan kolumni on luettavissa osoitteessa www.1705.fi kokonaisuudessaan.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen.

Jone Nikula homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs (17.5.2007)

TIEDOTE
julkaisuvapaa 17.5.2007


JONE NIKULA HOMOFOBIAN VASTAISEN TYÖN HYVÄN TAHDON LÄHETTILÄS
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia.

Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden. Ohjelmaa on keskipäivästä alkaen.

Iltapäivän keskustelutilaisuudessa pohjustuksen tekevät SETA ry:n pääsihteeri Aija Salo aiheesta "homofobia suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa; miten homofobia esiintyy, vai esiintyykö sitä, suomalaisilla työpaikoilla ja kouluelämässä?" ja QLife - Traveller's Guiden päätoimittaja Ilkka Veiström aiheesta "homojen sisäinen homofobia".

Tapahtuman lehdistötilaisuus järjestetään juuri ennen tapahtuman virallista osuutta kello 16.30. Lehdistötilaisuudessa on paikalla myös homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi nimitettävä Jone Nikula.

Virallinen osuus alkaa klo 17.05. Puhumassa ovat mm. SETA ry:n pääsihteeri Aija Salo, Europarlamentaarikko Alexander Stubb (aiheenaan Euroopan Unionin toiminta seksuaalivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä) ja Ville Ylikahri (koulumaailmassa esiintyvä homofobia). Virallisen osuuden juontaa Manne Maalismaa.

Tapahtuman ohjelma lyhyesti:

12.00 Sateenkaareva brunssi ja mm. esimakua illan lyhytelokuvakoosteesta
15.00 Keskustelutilaisuus homofobiasta
16.30 Lehdistötilaisuus
17.05 Virallinen osuus, jonka jälkeen Helsingin gay-kuoro Out ´n loud esiintyy.
19.00 Vinokinon lyhytelokuvakooste
21.00 1705-bileet (kaikkien aikojen gay-klassikot)
24.00 Vicky Rosti & Menneisyyden vangit

Jone Nikula vastustamaan homofobiaa

Jone Nikula ei pelkää sanoa mitä ajattelee ja hän puolustaa erilaisia ihmisiä omilla puheillaan. Jone on kiinnittänyt huomiota kaapista ulostulemiseen meikäläisessä yhteiskunnassa vaadittavaan rohkeuteen. Häntä pidetään suorapuheisena "äijänä", joka pystyy kommunikoimaan myös muiden "äijien" kanssa. Esimerkiksi näiden asioiden vuoksi ranneliike ry pyysi rockin monitoimimies Jone Nikulaa ryhtymään homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi.

Laulaja Arja Saijonmaa nimitettiin 17.5.2006 homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi. Hän on tehnyt työtä ihmisoikeusasioiden puolesta niin meillä kuin muuallakin. Vuosi sitten Arja Saijonmaa totesi mm. että Suomessa osataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvistä ihmisoikeusasioista vaieta erinomaisesti kahdella kielellä, toisin kuin Ruotsissa jossa tiedotusvälineet kykenevät käsittelemään aihetta luontevasti.

Ranneliike ry

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media@1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501

1705-tapahtuma Ravintola DTM:ssä  15.5.2007

TIEDOTE 15.5.2007
julkaisuvapaa heti


1705-TAPAHTUMA RAVINTOLA DTM:SSÄ
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Tapahtumia järjestetään Helsingin lisäksi ainakin Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden. Ohjelmaa on keskipäivästä alkaen.

Ohjelmaa

Päivällä on luvassa brunssi, sekä mahdollisuus seurata ja osallistua homofobiateemaiseen keskusteluun. Tapahtuman virallinen osuus alkaa kello 17.05, jota ennen kello 16.30 järjestetään lehdistötilaisuus. Virallisessa osuudessa käynnistetään homofobian vastainen "Onko sulla oikeus...?" -kampanja, kuullaan asiaa homofobiasta ja nimitetään homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettiläs. Vuosi sitten lähettilääksi valittu taiteilija Arja Saijonmaa luovuttaa paikkansa seuraajalleen.

Heti virallisen osuuden jälkeen esiintyy Helsingin gay-kuoro Out ´n loud, jonka jälkeen alkaa Vinokinon järjestämä lyhytelokuvakooste. Alkuillan musiikkiteema on kaikkien aikojen Gay-klassikot. Levylautasella ovat muiden muassa Gloria Gaynor, Madonna, Village People, Paula Koivuniemi, Cher, Pet Shop Boys ja Donna Summer. Lavalla illan pääesiintyjä on Vicky Rosti ja Menneisyyden vangit.

Ranneliike ry

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501


-- Sami Mollgren

Euroviisut lisäävät suvaitsevaisuutta  15.5.2007

TIEDOTE 8.5.2007
julkaisuvapaa heti


EUROVIISUT LISÄÄVÄT SUVAITSEVAISUUTTA
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

Euroopan yleisradioliiton laulukilpailu, suomalaisittain "Euroviisut", on järjestetty vuosittain yli 50 vuoden ajan. Ensimmäinen laulukilpailu järjestettiin Sveitsin Luganossa vuonna 1956. Euroviisufanittaminen tunnetaan yleisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvien harrastuksena, etenkin homomiesten. Useissa maissa euroviisufanitus on merkittävä osa homokulttuuria, ja sellaiseksi se mielletään myös meillä Suomessa pikku hiljaa entistä vahvemmin.

Sopivasti kansainvälisen homofobian vastaisen päivän alla järjestettävä Eurovision laulukilpailu edistää suvaitsevaisuutta. Pieni ikkuna vähän erilaisiin kulttuureihin ja muiden maiden viihde-elämään avaa silmiä näkemään, että elämää on muuallakin - vaikka vähän erilaista, niin kuitenkin melko samanlaista. Viisuhistorian aikana on nähty euroviisuestradilla paitsi eri kansakuntiin kuuluvia ihmisiä myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Monissa maissa, etenkin itäisessä Euroopassa on vielä käymättä yhteiskunnallinen keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta. Suvaitsevaisuustyöllä on vielä paljon sarkaa kyntämättä, jotta ihmiset alkaisivat paremmin ymmärtää toisiaan. Kenties suurempi ymmärrys vähentää homofobiaa. Euroviisuilla on annettavaa tässä.

Euroviisut voivat nostaa vaiettuja vähemmistöihin liittyviä asioita esiin. "Toistaiseksi merkittävin sateenkaarikansaa koskettava tapaus Viisuissa oli, kun sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt Israelin Dana International voitti Euroviisut 1998 kappaleella "Diva" ja aiheutti säpinää mediassa. Rohkenen väittää, että tuon kevään jälkeen transsukupuolisuus on ollut aiempaa pienempi tabu", kirjoittaa ranneliike.netin päätoimittaja Sami Mollgren sivuston kuukausittaisessa näkökulmassa.

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden.

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net, homofobia.fi ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501


-- Sami Mollgren

Homofobiaa Internetin yhteisöpalveluissa  19.4.2007

TIEDOTE 19.4.2007
julkaisuvapaa heti


HOMOFOBIAA INTERNETIN YHTEISÖPALVELUISSA
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

Internetiin on viime vuosien aikana syntynyt paljon erilaisia yhteisöjä, jotka ovat ihmisten virtuaalisia ajanviettopaikkoja. Näissä palveluissa ihmisten nimittely on hyvin yleistä. Vähemmistöistä juuri homot saavat niskaansa eniten törkyviestejä. Toisinaan kommentit menevät hyvin henkilökohtaisiksi, eikä väkivallalla tai jopa hengen riistämisellä uhkailultakaan ole vältytty. Homofobisia kirjoituksia näkyy jatkuvasti myös suurten sanomalehtien nettikeskusteluissa.

Palvelujen ylläpitäjät poistavat törkeyksiä vaihtelevasti. Joissakin palveluissa sopimaton viesti roikkuu esillä, kunnes joku itse vähemmistöön kuuluva sen "ilmiantaa" tai ottaa yhteyttä muuten palvelun ylläpitoon. "Homoihin kohdistuvaan herjanheittoon puututaan selvästi vähemmän kuin esimerkiksi ihonväriin tai etnisyyteen liittyvään nimittelyyn. Aina ei edes henkilökohtainen yhteydenotto ylläpitoon auta", kertoo eri palvelujen toimintaa pitkään seurannut ranneliike ry:n webmaster Leo Koivistoinen.

"Ranneliike.net -sivuston keskustelufoorumilla on nettiyhteisöissä ja -foorumeilla esiintyvä homofobia herättänyt keskustelua silloin tällöin, lähinnä yksittäistapausten vuoksi. Ilmiö on kuitenkin yleinen, ja palvelujen ylläpitäjien suhtautuminen ongelmaan herättää toisinaan ihmetystä. Siksi aihe halutaan nostaa keskusteluun lähestyvän kansainvälisen homofobian vastaisen päivän alla", kertoo ranneliike.netin päätoimittaja Sami Mollgren.

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden.

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.
Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501

Linkki artikkeliin: Homofobiaa nettiyhteisöissä


-- Sami Mollgren

Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan -kampanja  11.3.2007

TIEDOTE 6.3.2007
julkaisuvapaa heti


ÄLÄ ÄÄNESTÄ HOMOFOBIAA EDUSKUNTAAN!
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 7. maaliskuuta ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. maaliskuuta. Ranneliike ry osallistuu vaalikeskusteluun käynnistämällä Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan! -kampanjan.

"Kansanedustajien keskustellessa seksuaalivähemmistöihin liittyvistä asioista olemme vielä ihan lähimenneisyydessä saaneet eduskunnan puhujapöntöstä kuulla, miten meitä verrataan sikoihin. Se on vastenmielistä", kertoo ranneliike ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen, ja jatkaa: "Haluamme myös kiinnittää huomion ehdokkaiden näkemyksiin sateenkaariperheissä elävien lasten asemasta sekä arjen homofobiasta ja siihen puuttumisesta."

Kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perheessä elävillä lapsilla pitäisi olla virallinen suhde myös ei-biologiseen vanhempaansa. Jos biologiselle äidille sattuu jotain, saattaa toinen lapsen tärkeimmistä ihmissuhteista olla vaarassa. Laki ei anna tällä hetkellä riittävää turvaa lapsen ja ei-biologisen vanhemman perhesuhteelle. Tämän vuoksi lasten asema on saatava kuntoon mahdollistamalla perheen sisäinen adoptio.

Nykyisellään homofobisen rikoksen uhrin seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvat teot jäävät usein tunnistamatta, tai teon homovihamielisyys jää ottamatta huomioon. Siksi viranomaisilla pitää olla paremmat mahdollisuudet puuttua homovihamielisiin tekoihin. Lisäksi ´homovihamielisyys´ olisi määriteltävä tuomiota annettaessa koventamisperusteeksi, samalla tavoin kuin vaikkapa rasismi.

Vuonna 2001 hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröiminen ja 2006 hyväksyttiin hedelmöityshoitolaki. Kysymyksistä keskusteltiin värikkäästi. Puheissa kuultiin myös hyvin homofobisia ja ennakkoluuloisia kommentteja. Mitä pitäisi päätellä ehdokkaiden suhtautumisesta parisuhdelakiin ja hedelmöityshoitolakiin?

Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan! -kampanjan nettisivu on osoitteessa www.1705.fi, jossa kampanjateemojen esittelyn lisäksi on myös linkkejä muihin aihetta sivuaviin sivustoihin ja tietolähteisiin. Viestiä levitetään myös kampanjakortilla.

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden.

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501


-- Sami Mollgren

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.  1.2.2007

LEHDISTÖTIEDOTE 1.2.2007

julkaisuvapaa heti


HOMOFOBIA-AIHEINEN VALOKUVAKILPAILU KÄYNNISTYY TÄNÄÄN 1. HELMIKUUTA
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

Tänään 1. helmikuuta 2007 alkaa kaikille avoin valokuvakilpailu, joka liittyy 17. toukokuuta käynnistyvään homofobian vastaiseen kampanjaan. Valokuvakilpailun aiheena on "V***N HOMO!" ja "HOMOVAARA!", johon kukin kilpailija voi lähettää korkeintaan viisi valokuvaa. Vastausaikaa on 15. huhtikuuta 2007 asti, jonka jälkeen raati valitsee voittajan.

Parhaat kuvat ovat nähtävillä kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 1705-tapahtumassa ravintola dtm:ssä. Lisäksi kuvat ovat esillä ranneliike.net- ja lepakkolaakso.net-verkkosivustoilla. Kilpailukuvia käytetään myös 17.5. avattavan homofobia-aiheisen sivuston kuvituksena. "Valokuvakilpailun avulla on tarkoitus konkretisoida homofobisia ilmiöitä, kuten homottelua", kertoo 1705-tapahtuman koordinaattori Kalle Reijonen.

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.5.

17. toukokuuta on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) torstaina 17.5.2007 kansainvälisen homofobian vastaisen päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden.

1705 järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Tilaisuudessa nimitetään mm. hyvän tahdon lähettiläs, jonka tehtävänä on tukea toiminnallaan homofobian vastaista työtä. Lähettiläs valitaan vuodeksi kerrallaan. Viime vuonna lähettilääksi valittiin Arja Saijonmaa.

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Mm. EU-parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lisätietoa

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta, valokuvakilpailusta sekä yhteydenottopyynnöt:

- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelinnumero: 045 110 4501


Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, kimmoliisa.net ja www.1705.fi. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa ranneliike.fi.


-- Sami Mollgren

Sateenkaariystävällisten palveluiden opas  6.9.2006

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa 6.9.2006

Suomen ensimmäinen Internet-hakemisto homo- ja lesboystävällisistä palveluista avattiin 6. syyskuuta, kun ranneliike ry käynnisti sateenkaariystävällisten palveluiden oppaan.

Oppaassa toisensa kohtaavat palveluntarjoaja, joka haluaa tavoittaa myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvan asiakkaan ja asiakas, joka etsii palvelua, jonka tarjoajalle asiakkaan ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen on luonteva asia.

Palveluopas on osa seksuaalivähemmistöjen ranneliike.net- ja lepakkolaakso.net-sivustoja. "Sysäys oppaan kehittämiseksi tuli käyttäjiltä. Aina silloin tällöin saamme kyselyitä siitä, mistä kannattaa vaikkapa kihlasormukset hankkia", kertoo sivustojen päätoimittaja Sami Mollgren.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta toimivat aatteelliset yhdistykset pääsevät oppaaseen ilmaiseksi, mutta muilta peritään 12 euron suuruinen vuosimaksu. "Koska ranneliike ry on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, ei palvelulla pyritä rahastamaan, ja koska yhdistyksen tehtävä on palvella seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, pyritään palveluoppaasta tekemään mahdollisimman laaja ja monipuolinen. Siksi oppaassa ilmoittamisen hinnasta ei ole tahdottu tehdä kynnyskysymystä pienellekään yritykselle tai yhteisölle. Vuosimaksulla katetaan ainoastaan palvelusta aiheutuvat kulut ja siten turvataan yhdistyksen toiminnan jatkuminen. Maksulla ilmoittaja myös osoittaa sitoutuvansa sateenkaariystävälliseen toimintaan", toteaa ranneliike ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen.

Vaikka palveluoppaaseen ei heti uskotakaan tulevan ilmoittajien ryntäystä, toivotaan sen kuitenkin parin vuoden sisällä keräävän yrittäjiä eri toimialoilta ympäri maata. Oppaaseen odotetaan selkeästi sateenkaariväelle suunnattujen järjestöjen ja homobaarien lisäksi myös laajempaa valikoimaa ilmoittajia, kuten matkailuyrityksiä, kirjakauppoja, lahjatavarakauppoja, kultaseppiä, remonttifirmoja ja niin edelleen.

"Moni lesbopariskunta jättää teettämättä keittiöremontin remonttifirmalla, koska ei halua kutsua kotiinsa remonttiporukkaa, jonka kantava keskusteluaihe on se, miten kaksi naista nukkuu samassa sängyssä. Moni homopariskunta nauttii kihlajaistensa kunniaksi illallisen mieluummin kotona kuin ravintolassa, koska ei halua ottaa riskiä tunnelman latistumisesta nenää "hinttareille" nyrpistelevän henkilökunnan tähden. Kihlasormukset tai vaikkapa häälahja homoparille on kivempi ostaa paikasta, jossa se ei aiheuta supattelua. Entä mistä oikeasti saa homo- tai lesbopareille tarkoitettuja onnittelukortteja?", pohtii Mollgren

Erotiikkapalvelut on päätetty rajata pois, sillä niillä on muita kanavia ilmoitteluun, ja luettelon idea on nimenomaan auttaa etsimään sellaisia palveluita, joiden sateenkaarimyönteisyyttä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten on vaikea muuten löytää.

Oppaalle on olemassa selkeä tarve ja käyttäjäkuntakin on olemassa. "Ranneliike.net perustettiin syksyllä 2001, joten sillä on jo vakiintunut käyttäjäkunta. Myös pari vuotta toiminut sisar lepakkolaakso.net kasvattaa käyttäjäkuntaansa. Sivustoilla vieraillaan päivittäin yhteensä yli 3 000 kertaa ja kuukausittain noin 100 000 kertaa. Ranneliike.netissä käy päivittäin lähes 2 000 eri ihmistä ja lepakkolaakso.netissäkin noin tuhat", kertoo webmaster Leo Koivistoinen.

Ranneliike.net ja lepakkolaakso.net ovat ranneliike ry:n ylläpitämiä sivustoja. Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Lisätietoa antaa ranneliike ry:n puheenjohtaja Mikko Kivinen
- sähköposti: mikko.kivinen@ranneliike.fi
- puhelin: (045) 110 4501
- ranneliike.net ja lepakkolaakso.net


-- Sami Mollgren

Kansainvälinen homofobian vastainen päivä 17.05.  8.5.2006

LEHDISTÖTIEDOTE

julkaisuvapaa heti


KANSAINVÄLINEN HOMOFOBIAN VASTAINEN PÄIVÄ 17.5.
1705-tilaisuus Helsingissä, valtakunnallinen asennekampanja 2007

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia.

Ranneliike ry järjestää Helsingissä (Ravintola dtm, Iso Roobertinkatu 28) keskiviikkona 17.5. päivän teemaan liittyvän 1705-nimisen hyväntekeväisyystilaisuuden, jossa käynnistetään vuoden 2006 loppuun asti kestävä keräys. Sen tuotto käytetään vuonna 2007 toteutettavaan kampanjaan, jolla pyritään vähentämään homofobisia asenteita ja ennakkoluuloja.

Tilaisuudessa nimitetään hyvän tahdon lähettiläs, jonka tehtävänä on tukea toiminnallaan homofobian vastaista työtä. Lähettiläs valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2006 lähettiläs on Arja Saijonmaa. Hän on toiminut kansainvälisesti merkittävällä tavalla ihmisoikeuksien parantamiseksi monilla areenoilla ja myös osoittanut myönteistä asennetta seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Tervehdyksen eduskunnasta tuo kansanedustaja ja parisuhdelakialoitteen tekijä Outi Ojala (vas.). Lavalla nähdään drag-taiteilija Jukka Kuronen ja pääesiintyjänä yksi maamme menestyneimmistä naisartisteista - Kaija Koo. Juontamisesta huolehtii mediakasvo Mikko Silvennoinen. Tarkempi ohjelma on tapahtuman Internet-sivuilla (www.1705.fi).

Kansainvälistä homofobian vastaista päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti on huomioinut päivän olemassaolon päättämällä järjestää seminaarin hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi homojen, lesbojen, biseksuaalien ja trans-ihmisten aseman parantamisessa. Belgian parlamentti on myös ilmaissut tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle.

Lehdistötilaisuus järjestetään 17.5.2006, klo 21.00 Ravintola dtm:ssä (2. kerros). Paikalla on myös hyvän tahdon lähettiläs.


Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta ja 1705-tilaisuudesta:
- sähköposti: media1705.fi
- www-sivut: www.1705.fi
- puhelin: (045) 110 4501

Vuonna 2003 perustetun ranneliike ry:n tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelua, lujittaa edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteenkuuluvuudentunnetta, tarjota informaatiota heitä koskevista ja kiinnostavista asioista sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

Tällä hetkellä yhdistys pitää yllä verkkosivustoja ranneliike.net, lepakkolaakso.net, www.1705.fi, kimmoliisa.net. Sivustot ovat vapaaehtoisvoimin tehtyjä palveluja erityisesti suomalaisille homoille, lesboille ja heidän ystävilleen.


-- Sami Mollgren

Bloggausta ranneliikkeessä ja lepakkolaaksossa!  1.8.2005

Heinäkuussa avattiin ranneliike.netissä ja lepakkolaakso.netissä Blogi-palvelu rekisteröityneille käyttäjille. Blogi on eräänlainen julkinen verkkopäiväkirja, jossa kirjoittavat kertovat yleensä omasta elämästään tai itseään lähellä olevista asioista.

Blogin avaaminen ja käyttäminen on luonnollisesti ilmaista.

Perinteisen nettibloggaamisen lisäksi on mahdollista myös lisätä bloggauksia SMS-viestillä ja MMS-viestinä myös ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa!


-- Leo Koivistoinen

lepakkolaakso.net avattu!  29.11.2004

Kauan odotettu "ranneliike.netin sisar" on avattu. Vielä lepakkolaakso.net on pieni, mutta ajan myötä veljensä tapaan se varmasti löytää oman linjansa ja kasvaa todelliseksi tietopankiksi.


-- Sami Mollgren

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2004-2024 · Rek.nro: 187.159 · Y-tunnus: 1896626-8